Filmpjes · 15 februari 2022

Wrijvingsloos

Soms is het fijn dat je als vakidioot bekend staat. Dan zijn er collega’s die leuke filmpjes naar je doorsturen die je in je les kan gebruiken. Zo kreeg ik deze van mijn collega aardrijkskunde doorgestuurd. Nu ik met de derde en vijfde klassen met krachten en beweging (en dus wrijving) bezig ben kwam dat goed uit!

Het filmpje over een bijna wrijvingsloze situatie

Je kunt dit als start van de les gebruiken om er een gesprek over te voeren, of om te laten zien dat je niet altijd een kracht nodig hebt om te bewegen. Of om het erover te hebben dat je wrijving nodig hebt om je af te kunnen zetten.

Bron: Reddit